Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Opella kijkt terug op 2015: jaar van veranderingen in de zorg

Opella presenteert haar jaarverslag over 2015. Een bewogen jaar, omdat er binnen de hele Nederlandse zorg veel veranderde in financiering en verantwoordelijkheden. Opella sloot het jaar af met een positief financieel resultaat.

De cijfers over 2015 zijn terug te vinden in het jaarverslag 2015 en een overzicht van het jaar in het document Het jaar 2015 in beeld.

Hulp bij het huishouden
Opella kon in een groot deel van haar werkgebied de hulp bij het huishouden continueren tegen kostendekkende tarieven. Dat betekende behoud van vertrouwde gezichten voor de klanten en behoud van werk voor medewerkers.

Wijkverpleegkundige zorg
In de thuiszorg (verzorging en verpleging) kreeg de wijkverpleegkundige een grotere rol. Zij indiceert de juiste zorg vanuit de zorgverzekeringswet. Alle bestaande klanten kregen een nieuwe indicatie. De wijkverpleegkundige bekijkt met de klant wat hij zelf kan doen en wat het netwerk kan betekenen in het dagelijks leven. Soms ging iemand bijvoorbeeld weer zelf steunkousen aantrekken, medicatie innemen of insuline spuiten. Dat was wel eens even wennen, maar gaf vaak een gevoel van trots en vrijheid. “Ik hoef nu niet meer op de zuster te wachten.”

NPCF: Opella meest klantvriendelijk
Opella werkte in 2015 voor het vierde jaar ‘regelarm’. Dat we er in slagen om dat klantvriendelijk te doen, blijkt uit de hoge waarderingen op www.zorgkaartnederland.nl. Opella ontving in 2015 uit handen van de Nederlandse Consumenten Patiënten Federatie de nieuwe prijs ‘meest klantvriendelijke verpleeg- en verzorgingshuizen van Nederland’. Dankzij de professionele inzet en persoonlijke betrokkenheid van de medewerkers mag Opella een jaar lang deze titel dragen.

Vooruitblik 2016
In 2016 legt Opella zich toe op het nog beter mogelijk maken van verpleegzorg thuis en het blijven betrekken van het netwerk van klanten bij de zorg en ondersteuning. Of iemand nu thuis woont of in het verpleeghuis.Opella heeft het verlangen om nog verder los te komen van formele structuren, regels en afspraken. Niet langer een ‘organisatie’  te zijn, maar een plek waar mensen samen leven en werken vanuit een gezamenlijk belang. Dat belang is dat de klant zo gewoon mogelijk kan leven, in een vertrouwde omgeving en zich erkend en gerespecteerd voelt in wie hij is.

OVERIGE ARTIKELEN

NIEUWSARCHIEF

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan