Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Mogelijk nieuwbouw MDBC Opella in Bennekom

Opella onderzoekt de mogelijkheid om op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom te starten met nieuwbouw van een Multidisciplinair Behandelcentrum (MDBC). Hier moeten revalidatie, herstel, eerstelijns behandeling en begeleiding bij elkaar komen, voor zelfstandig wonende ouderen of mensen die (tijdelijk) bij Opella verblijven. Herstel van mogelijkheden staat centraal. Bijvoorbeeld bij klachten als gevolg van het ouder worden, na een ongeval, operatie of tijdens of na een ziekte.

Plan is om het Multidisciplinair Behandelcentrum te bouwen tussen de tijdelijke bouw van locatie het Baken (Barones van Lyndenlaan) en de Edeseweg. Dat is de plaats waar oorspronkelijk (2005) gedacht werd aan het realiseren van een zorghotel met allerlei voorzieningen. Gezien de sterk veranderde omstandigheden in de zorg was realisatie hiervan onhaalbaar en is in 2008 besloten hiervan af te zien. De tijdelijke huisvesting van het Baken werd in 2012 bewust zo dicht mogelijk richting Cornélie gerealiseerd om de eventuele mogelijkheden voor nieuwbouw open te houden. De ontwikkeling van de plannen is inmiddels in gang gezet. Een volgende stap is de bestemmingsplanprocedure. Als de nieuwbouw inderdaad aangevangen wordt zal deze naar verwachting in de loop van 2018 kunnen starten en ongeveer  een jaar tijd kosten. Daarna wordt de tijdelijke bouw van het Baken verwijderd.

Tijdelijke bouwlocatie
Ook de artsen en therapeuten van Opella en de Begeleiding Groep voor zelfstandig wonende ouderen zullen in de nieuwbouw van het MDBC een plek krijgen. Zij zijn nu gehuisvest in de Breukelderhof. Dit gebouw wordt aan het eind van 2016 gesloten en vervolgens gesloopt. Ouderen blijven namelijk steeds langer thuis wonen en het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Plan is om tot aan de realisatie van de nieuwbouw de artsen, therapeuten en Begeleiding Groep te huisvesten in een tijdelijke bouwlocatie tussen het Baken en gebouw Cornélie (Hendrik van Poelwijcklaan). Dit is een uitbreiding van het Baken. Voor het geheel vraagt Opella een nieuwe tijdelijke vergunning aan van (maximaal) 5 jaar.

Valkenburcht
Naast de mogelijke nieuwbouw in Bennekom blijft ook de Valkenburcht volop in functie. Opella onderzoekt de mogelijkheid om ook daar de revalidatiezorg verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Behandeling aan huis is al langere tijd mogelijk.    

Alle deskundigheid
Opella Multidisciplinair Behandelcentrum heeft een team van behandelaars, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders en specialisten ouderengeneeskunde om mensen de beste zorg en ondersteuning te geven. Zij zijn expert in zorg voor ouderen, chronisch zieken en revalidanten. Mensen hebben vaak te maken met meerdere aandoeningen. Daarom hebben de medewerkers van Opella een multidisciplinaire kijk en schakelen zij waar nodig collega’s in.

OVERIGE ARTIKELEN

NIEUWSARCHIEF

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan