Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Verhuizing Behandelcentrum en Begeleiding Groep Bennekom

Het Behandelcentrum van Opella en de Begeleiding Groep somatiek (dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen) verhuizen op 12 december naar locatie het Baken aan de Barones van Lyndenlaan in Bennekom.

Het Behandelcentrum en de Begeleiding Groep waren gehuisvest in de Breukelderhof. Dit verpleeghuis sluit na de verhuizing haar deuren. Veel ouderen met een grote zorgvraag willen steeds langer zelfstandig blijven wonen met (verpleeg)zorg aan huis. Hierdoor kiezen zij later of zelfs niet voor verhuizing naar een verpleeghuis. Opella ondersteunt deze wens door uitgebreide zorg en dienstverlening op maat in de eigen woning of in geclusterde zelfstandige woningen te bieden. Nieuwbouw voor de Breukelderhof was dus niet nodig.

Nieuwbouw
Het Baken, tijdelijke locatie voor revalidatie en herstel, is nu nu uitgebreid om artsen, therapeuten en de Begeleiding Groep de komende jaren te huisvesten. Tegelijkertijd  onderzoekt Opella de mogelijkheid om op het Baron van Wassenaerpark te starten met nieuwbouw van een Behandelcentrum. Hier moeten revalidatie, herstel, eerstelijns behandeling en begeleiding bij elkaar komen, voor zelfstandig wonende ouderen of mensen die (tijdelijk) bij Opella verblijven. Plan is om het Behandelcentrum te bouwen tussen de tijdelijke bouw van locatie het Baken (Barones van Lyndenlaan) en de Edeseweg. Daarna wordt de tijdelijke bouw van het Baken verwijderd en kan dit deel van de wijk opnieuw worden ingericht.

Valkenburcht Oosterbeek
Naast de mogelijke nieuwbouw in Bennekom blijft ook de Valkenburcht volop in functie. Opella onderzoekt de mogelijkheid om ook daar de revalidatiezorg verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Behandeling aan huis is al langere tijd mogelijk.    

Alle deskundigheid
Opella heeft een team van behandelaars, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders en specialisten ouderengeneeskunde om mensen de beste zorg en ondersteuning te geven. Zij zijn expert in zorg voor ouderen, chronisch zieken en revalidanten. Mensen hebben vaak te maken met meerdere aandoeningen. Daarom hebben de medewerkers van Opella een multidisciplinaire kijk en schakelen zij waar nodig collega’s in.

OVERIGE ARTIKELEN

NIEUWSARCHIEF

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan