Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Nieuw lid Cliëntenraad

Opella is dé zorgdienstverlener in de wijk. De klant doet zo veel mogelijk zelf, samen met het netwerk. Opella regelt de professionele zorg en ondersteuning. Soms tijdelijk en soms voor langere tijd.

Opella is op zoek naar een enthousiast, betrokken en deskundig

Lid Cliëntenraad Opella

uit de gemeente Ede of directe omgeving met bij voorkeur kennis van of ervaring met de klantgroepen die thuis wonen en daar gebruik maken van zorg en ondersteuning.

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) behartigt de belangen van alle klanten van Opella, die zelfstandig of bij Opella wonen. De CR is gesprekspartner van de Raad van Bestuur, ter advisering of vanuit de wettelijke adviesrechten. De CR houdt zich op beleidsniveau bezig met organisatiebrede thema’s. Klanten van Opella hebben zelf de zeggenschap over hun eigen dagelijks leven. Daarnaast functioneren bij Opella thuisraden, die de (mede)zeggenschap dichtbij de klant regelen.

De CR bestaat op dit moment uit zeven leden, die individueel het contact met hun achterban onderhouden. De k lantgroepen komen uit de verschillende financieringsstromen (Wlz, Wmo, ZvW en GRz).

Wat wij van u vragen

  • U heeft aantoonbaar een sterke affiniteit met het werk van cliëntenraden in de zorg: u bent deskundig en betrokken.
  • U woont in de gemeente Ede of direct omgeving.
  • U heeft inzicht in en/of overzicht van ontwikkelingen in de zorg op regionaal en landelijk niveau, bij voorkeur zorg vanuit de Wmo, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.
  • U heeft affiniteit met de visie, doelstelling en identiteit van Opella.
  • U bent bereid en in staat op gestructureerde en vernieuwende wijze contact te onderhouden met klanten van Opella die thuis wonen.

Wij zoeken iemand die

  • kennis heeft van en/of ervaring met klantgroepen die thuis wonen en daar gebruik maken van zorg en ondersteuning;
  • bij voorkeur uit de gemeente Ede komt of directe omgeving.

Vergoeding en faciliteiten

Leden en voorzitter van de Cliëntenraad kunnen gebruik maken van voorzieningen die nodig zijn voor vervulling van hun taak. Er is budget voor scholing en deskundigheidsbevordering en een onkostenvergoeding voor reiskosten. De CR ontvangt secretariële en inhoudelijk ondersteuning, waar nodig van externe deskundigen.

Meer informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over het werk van de Cliëntenraad kunt u terecht bij de voorzitter Geeske Telgen-Swarts, telefoon 06 14101628. Uw sollicitatie, waarin u ingaat op bovengenoemde functie-eisen, ontvangen wij graag uiterlijk 10 maart 2017 via e-mail: ggoedegebuure@opella.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 13 maart 2017.