Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Algemeen maatschappelijk werk

Als u materiële of psychosociale problemen heeft die uw functioneren bemoeilijken, helpen onze maatschappelijk werkers u graag verder. Zij helpen u als u meerdere problemen tegelijk heeft waar u zelf niet meer uit komt. U kunt denken aan problemen met relaties, verslaving, gezondheid (psychisch en lichamelijk), financiën en opvoeding. Vanuit de sociale teams in Ede en het Startpunt in Wageningen zijn de maatschappelijk werkers van Opella werkzaam in de functie van (gezins)regisseurs.

Het Sociaal team bestaat uit deskundigen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Het team werkt samen met afdelingen van de gemeente Ede en andere organisaties in de wijk. Het Sociaal team kan samen met u uw vraag of problemen vanuit meerdere kanten bekijken en aanpakken.

In de gemeente Wageningen werken de maatschappelijk werkers vanuit het Startpunt.

Hiermee helpen we u:

Uw eigen problemen leren aanpakken en deelnemen aan de samenleving, zijn onze uitgangspunten. Samen met u en uw netwerk kijken wij naar de oplossingen die gezocht kunnen worden.

U kunt bij ons terecht met onderstaande vragen:

  • Ondersteunende en stabiliserende begeleiding
  • Concrete en informatieve hulpverlening
  • Belangenbehartiging en conflictbemiddeling
  • Casemanagement, zorgcoördinatie, zorgbemiddeling en zorgafstemming
  • Uitbouwen en ondersteuning van sociale netwerken
  • Verwijzing in geval van crisis
  • Het stoppen van huiselijk geweld

Het doel daarbij is altijd u te ondersteunen bij het oplossen van een of meerdere problemen.

Voor wie?

Inwoners van de gemeente Ede en de gemeente Wageningen kunnen een beroep doen op onze hulp.

Kosten

Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden. Deze hulpverlening wordt gefinancierd door de gemeente Ede en de gemeente Wageningen.

Meer weten?

Op de website www.ede.nl kunt u meer informatie vinden over de Sociale Teams en hoe u zich kunt aanmelden voor hulp. Telefonisch kunt u zich via 140318 aanmelden.
Voor meer informatie over het Startpunt kunt u kijken op www.startpuntwageningen.nl of bellen naar 0317 – 410160.