Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Overzicht van abonnementen

Abonnement                   

Kosten per maand              

Eenmalige startkosten

Opella alarmering:
• huur alarmapparatuur
• abonnement meldcentrale
• opvolging door eigen contactpersonen

 € 16,35

  € 75,75

Opella zekerheid:
• huur alarmapparatuur
• abonnement meldcentrale
• opvolging door Opella

 € 20,35

  € 75,75

Mobiele alarmering Livesafe

• telefoonabonnement incl. abonnement meldcentrale
• opvolging door eigen contactpersonen

 € 24,95

 € 19,95

aanschafkosten alarmapparaat € 69,95 bij éénjarig abonnement

geen aanschafkosten alarmapparaat bij tweejarig abonnement

Mobiele alarmering Livesafe met opvolging door Opella

• telefoonabonnement incl. abonnement meldcentrale
• opvolging door Opella binnenshuis
• opvolging door eigen contactpersonen buitenshuis

€ 24,95 + € 7,95 = € 32,90

 € 19,95 + € 75,75 = € 95,70

aanschafkosten alarmapparaat € 69,95 bij éénjarig abonnement

geen aanschafkosten alarmapparaat bij tweejarig abonnement

Terug naar vorige pagina