Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Casemanagement dementie

De casemanagers dementie bieden thuiswonende ouderen met dementie en hun naaste omgeving ondersteuning en (psychosociale) begeleiding. Zo kunnen mensen thuis blijven wonen, eventueel met inzet van voorzieningen.

Afstemming van hulp en zorg

De casemanager van Opella vervult een coördinerende rol: stemt af welke hulp en zorg u nodig hebt en geeft u informatie over dementie en het omgaan met uw familielid of naaste. Als het nodig is, zoekt de casemanager dementie, in overleg met u, naar de juiste hulp- en zorgverlening,.

Na het eerste huisbezoek inventariseert de casemanager wat uw begeleiding- en zorgvraag is. Aan de hand van het begeleidingsplan krijgt u begeleiding, hulp en zorg. De duur van de hulpverlening is afhankelijk van noodzaak en vraag.

De casemanager dementie zorgt voor:

  • Psychosociale begeleiding van de persoon met dementie en betrokken mantelzorger(s);
  • opstellen van begeleidingsplan;
  • in gang zetten van geïntegreerde hulp- en zorgverlening, deze inzetten volgen en zo nodig bijsturen;
  • bewaken van balans tussen draaglast en draagkracht van de dementerende en betrokken mantelzorger(s);
  • bijdragen aan een positieve sociale leefomgeving.

Meer weten?

Voor meer informatie over casemanagement dementie kunt u terecht bij de FrontOffice van het Netwerk Dementie Gelderse Vallei via telefoon (088- 605 05 00) of e-mail (www.dementiegeldersevallei.nl).