Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Duurbetaalde staffunctie?

Nellie Pels blogt over wat een beleidsadviseur doet.

‘Wat doet een beleidsadviseur precies voor Opella?’ Dat is een vraag die ik wel vaker te horen krijg. Ben ik één van die mensen die een duurbetaalde staffunctie vervuld? Dit is iets wat vaak in de media wordt gezegd. Of draag ik bij aan een goede zorg- en hulpverlening aan klanten?

Met mijn werk draag ik bij aan de goede zorg- en hulpverlening aan klanten van Opella. Ik ondersteun namelijk onder andere diverse mensen die projecten uitvoeren binnen Opella.

Ondersteuning
Het project medicatieveiligheid is een voorbeeld waarin ik ondersteun. Er zijn veel wettelijke eisen in dit project die aan Opella worden gesteld.  Aan mij de taak om die wettelijke eisen begrijpbaar en uitvoerbaar  op papier te krijgen voor de medewerkers in de zorg. En dat  het bijdraagt aan een veilige medicatievoorziening aan onze klanten.

TIPS | Wat is er voor u van belang met betrekking tot de medicijnen?
1. Als u meer dan vier soorten medicijnen op een dag inneemt is het van belang om jaarlijks, te bekijken of alle medicijnen nog van belang zijn. Dit kan samen met de huisarts of specialist ouderengeneeskunde,
2. Wees op de hoogte van de bijwerkingen van uw medicijnen. Medewerkers weten natuurlijk niet alle bijwerkingen uit hun hoofd, maar hebben toegang tot websites waar de bijwerkingen op te vinden zijn.

Nieuwe wet- en regelgeving
Een ander onderdeel van mijn werkzaamheden is het doorlezen van nieuwe wet- en regelgeving die voor Opella van belang is. We denken misschien dat wet- en regelgeving niet vaak verandert, maar niets is minder waar. Nieuwe wet- en regelgeving vertalen de beleidadviseurs van Opella naar procedures en richtlijnen die door de medewerkers weer uitgevoerd worden..

ADVIES | Met welke wet- en regelgeving moet ik de komende jaren rekening houden?
Nu wordt veel zorg betaald door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In de komende jaren gaat veel door de gemeenten betaald worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit gaat in combinatie met minder geld.

Zal mijn werkweek in de toekomst door het regelarm werken minder gevuld zijn?  Dit vertel ik de volgende keer.

 
"Betrouwbaar, sociaal, enthousiast en gedreven. Dat is Nellie Pels, beleidsadviseur bij Opella."
 
Nellie pels,
beleidsadviseur