Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Overuren in Den Haag

Beleidsadviseur Nellie Pels blogt over nieuwe wet- en regelgeving

Maart 2014

Eén van de taken van een beleidsadviseur is de nieuwe wet- en regelgeving bijhouden. Momenteel is dat een grote taak. Behalve dat het momenteel in Den Haag een drukte is met al de wereldleiders, worden er ook overuren gemaakt het als gaat over de zorg.

Wekelijks komen er nieuwe zaken vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de kant van Opella op. Vanaf 1 januari 2015 gaat er veel veranderen voor Opella. Vorige week ben ik naar een bijeenkomst geweest waarin precies werd verteld wat er gaat veranderen. Een aantal van deze veranderingen wil ik kort toelichten.

Wat gaat er veranderen?
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat verdwijnen en de mensen die recht hebben op een 'verpleeghuisplaats' komen in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De zorg die mensen kregen in een verzorgingshuis wordt nu thuis gegeven. Deze mensen krijgen deze zorg via hun basisverzekering van hun ziektekostenverzekering. De wijkverpleegkundige komt weer terug. Deze wijkverpleegkundige heeft een coördinerende rol en gaat bij mensen op bezoek om te kijken welke zorg mensen nodig hebben.

De rol van gemeenten
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt uitgebreid. De meesten mensen kennen de Wmo van de hulp bij het huishouden. Gemeenten leveren huishuidelijke hulp aan mensen met een indicatie. Maar de gemeente krijgt er meerdere taken bij. Zo komt bijvoorbeeld ook de dagbesteding voor ouderen onder de Wmo te vallen. Vorige week is er een nieuwe gemeenteraad gekozen en dat betekent dat er nog een aantal keuzes gemaakt moeten worden.

Klaar voor de veranderingen
Opella is met alle betrokken partijen in gesprek om te kijken hoe we gezamenlijk het beste kunnen optrekken om voor 1 januari 2015 klaar te zijn voor de nieuwe veranderingen.

ADVIES | Blijf op de hoote
Op dit moment kan Opella verder nog niet veel zeggen over alle veranderingen omdat nog (lang) niet alles duidelijk is. Als medewerker is het verstandig om de communicatiekanalen zoals intranet in de gaten te houden. Opella zal zorgvuldig naar zorgondernemers blijven communiceren wanneer er nieuws te melden is.

 

 

"Betrouwbaar, sociaal, enthousiast en gedreven. Dat is Nellie Pels, beleidsadviseur bij Opella."

nellie pels,
beleidsadviseur
 
 
 
 
 
 

Wat vindt u? Laat hier uw reactie achter over bovenstaande blog.