Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Digitaliseren van formulieren

Beleidsadviseur Nellie Pels blogt over hoe het digitaliseren van formulieren zorgt voor een betere kwaliteit van zorg.

Juni 2014

Sinds deze maand kunnen formulieren bij Opella digitaal ingevuld worden. Dit in het kader van het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI). Over dit experiment schreef ik al eerder een blog. Vandaag wil ik uitleggen hoe het digitaliseren van de formulieren zorgt voor een betere kwaliteit van zorg.

In kaart brengen van risico's
Rondom de dienstverlening aan onze klanten moesten de zorgverleners nog een aantal formulieren met de hand invullen. Het gaat dan om de formulieren om risico’s bij de klant in in kaart te brengen. Je kunt dan denken aan de volgende punten: kan een klant zijn medicijnen nog zelfstandig innemen? Heeft een klant kans op ondervoeding of heeft een klant kans op huidletsel door bijvoorbeeld te lang liggen? Dit doet Opella om eventuele risico’s in beeld te hebben. Door hier alert op te zijn kunnen risico’s voorkomen worden.

Win-win situatie
Vanaf deze maand kunnen de formulieren in het elektronische dossier van de klant ingevuld worden. Dit betekent een administratieve verlichting voor de zorgverleners. De formulieren hoeven niet meer geprint en op papier ingevuld te worden. Nu de formulieren digitaal worden ingevuld, worden ze meteen opgenomen in het elektronisch dossier van de klant. Zo is er een directe koppeling met het zorgplan van de klant. Dit zorgt voor meer overzicht voor zowel de zorgverlener als de klant. Het is dus een win-win situatie: een administratieve verlichting én een betere kwaliteit van zorg.

TIP | Digitaliseren van formulieren
Weet jij nog een formulier die opgenomen kan worden in het elektronisch dossier zodat de administratieve lasten lager worden en de kwaliteit van zorg verbetert? Geef dit dan door via npels@opella.nl.

 

 

"Betrouwbaar, sociaal, enthousiast en gedreven. Dat is beleidsadviseur Nellie Pels."

nellie pels,
beleidsadviseur
 
 
 
 
 
 

Wat vindt u? Laat hier uw reactie achter over bovenstaande blog.

andere bloggers:

  • De schoolmaatschappelijk werker
  • De meewerkend voorvrouw
  • De verpleegkundige
  • De thuisbegeleider