Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

EDOMAH

Ergotherapie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Bij EDOMAH-programma  (Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis) gaat onze gespecialiseerde ergotherapeut aan de slag met u en met uw mantelzorger. EDOMAH is ontwikkeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers,
maar het is ook heel geschikt voor mensen die een CVA hebben doorgemaakt. De therapie richt zich erop dat u uw dagelijkse en sociale activiteiten naar tevredenheid kunnen blijven doen. U houdt de regie over uw eigen leven en hebt plezier in de dingen die u doet.

EDOMAH: voor u en uw mantelzorger

De behandeling vindt plaats aan huis met een verwijzing van een huisarts, geriater, specialist ouderengeneeskunde of andere specialist. We betrekken nadrukkelijk ook uw mantelzorger. Door gezamenlijke en individuele gesprekken met u en uw mantelzorger en door mee te kijken in uw dagelijks leven stellen we samen vast wat u wilt bereiken.

EDOMAH is ontwikkeld door het Radboud Universitair Medisch Centrum. Opella biedt deze gespecialiseerde ergotherapie in haar hele werkgebied.